فرش ها

برندها و فروشگاه ها

اخبار و مقالات

فرش عرش

فرش عرش

فرش عرش

نمونه فرش ها

نمونه فرش ها

برند فرش عرش

فرش عرش برندی است که دارای انواع فرش ماشینی ابریشم گونه و فرش ماشینی اکرلیک می باشد.

فرش عرش با شعار از عرش تا فرش با مدیریت جناب آقای صادقی و استفاده از مواد درجه یک و نقوش فرشهای دست بافت ، فرش ابریشم گونه ی دست بافت نمایی تولید می کند. شرکت فرش عرش در ابتدا در شهر قزوین فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1386 به تهران منتقل گردید، ولی هنوز کارخانه در قزوین مستقر می باشد. به گفته مدیریت شرکت آنها در روند کاری خود از روش متفاوتی در تولید استفاده کرده اند. شاید استفاده از نقشه های فرش دستباف و ترکیب آنها با فرش ابریشم گونه و همچنین استفاده از رنگ ها با غلظت پایین فرش آنها را در زمره فرش های خاص قرار داده است .

برند فرش عرش

فرش عرش برندی است که دارای انواع فرش ماشینی ابریشم گونه و فرش ماشینی اکرلیک می باشد.

فرش عرش با شعار از عرش تا فرش با مدیریت جناب آقای صادقی و استفاده از مواد درجه یک و نقوش فرشهای دست بافت ، فرش ابریشم گونه ی دست بافت نمایی تولید می کند. شرکت فرش عرش در ابتدا در شهر قزوین فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1386 به تهران منتقل گردید، ولی هنوز کارخانه در قزوین مستقر می باشد. به گفته مدیریت شرکت آنها در روند کاری خود از روش متفاوتی در تولید استفاده کرده اند. شاید استفاده از نقشه های فرش دستباف و ترکیب آنها با فرش ابریشم گونه و همچنین استفاده از رنگ ها با غلظت پایین فرش آنها را در زمره فرش های خاص قرار داده است .

Lang